Wyjazdy motywacyjne z CSR

Na co dzień nie myślimy o tym, że mieszkamy w rozwiniętym, zamożnym kraju, w którym nie ma naturalnych czy politycznych ograniczeń dla społeczeństwa czy jednostki. Nasze wyjazdy incentive często realizowane są w krajach Trzeciego, a nawet Czwartego Świata - państwach, które z różnych powodów nie mają perspektyw znaczącego rozwoju lub nie rozwijają się w ogóle.

Naszych Klientów firmowych zachęcamy, aby odwiedzając ubogie kraje Afryki czy Azji, pozostawili po sobie coś dobrego - pomogli lokalnej społeczności, poprawili warunki nauki dla dzieci czy warunki bytowe rodzin.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana zaczyna się od małych kroków i uważamy, że nawet minimalna pomoc ma sens, jeśli jest dobrze przemyślana. Uczestników naszych wyjazdów motywacyjnych chcemy przede wszystkim uwrażliwić na problemy krajów, które nas goszczą i zachęcić do aktywności na rzecz społeczeństw mniej uprzywilejowanych.  

Zdobądź swój Everest

Wyjazd incentive z CSR dla TU Compensa

Kierunek wyjazdu motywacyjnego TU Compensa został wybrany przed dotkliwym trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło Nepal, jednak wraz z Klientem postanowiliśmy nie tylko nie zmieniać kraju realizacji wyjazdu, ale dodatkowo rękoma uczestników przynieść realną pomoc.

Grupa 35 uczestników pomogła zrewitalizować salę lekcyjną w wiejskiej szkole – odmalowała ściany, oczyściła i odnowiła okna i drzwi do klasy oraz skręciła ufundowane przez Klienta nowe ławki i przekazała kompletne wyposażenie sali i pomoce lekcyjne. Powstała nowa wzorcowa sala lekcyjna, która zapoczątkuje stopniową renowację szkoły.

Dzień spędzony z dziećmi przyniósł mnóstwo wzruszeń i uśmiechu, także podczas wspólnych tańców z uczniami i nauczycielami! 

Wyjazd otrzymał nominację do nagrody branży wyjazdów incentive – MP Power Award 2016.

wyjazdy incentive
imprezy integracyjne

Podróż z sercem do Laosu

Wyjazd incentive z CSR dla Helwett-Packard

Dla Klienta, którego partnerzy byli już prawie wszędzie, zaprojektowaliśmy wyjazd motywacyjny do Laosu, który zapoczątkował w HP cykl „Podróży z sercem” – wyjazdów połączonych z pracą na rzecz potrzebujących na miejscu.

W szkole dla niewidomych i niesłyszących dzieci nasi goście zbudowali zbiorniki do hodowli ryb. Szkoła, która utrzymuje się sama bez dotacji państwowych i pełni dla wielu dzieci rolę domu, zyskała dodatkowe źródło utrzymania - ryby przeznaczone są nie tylko na własne potrzeby, ale także na sprzedaż.

Grupa wykonała kompleksowe prace budowlane przy użyciu materiałów zakupionych na miejscu i przekazała pomoce naukowe.

Wyjazd, przygotowany przez Ewelinę Ligęza, otrzymał dwie nagrody: MP Power Award (w branży spotkań) oraz Golden Arrow (nagrodę marketingu i reklamy – Grand Prix po raz pierwszy w historii przyznaną za wyjazd incentive).

Napisz do naszego najlepszego specjalisty

Twoja wiadomość będzie przesłana prosto do Eweliny Ligęzy, współwłaścicielki Wysoko i Wyżej,
która zdobyła dwie nagrody branżowe za nasze wyjazdy incentive z CSR do Laosu.

WYSOKO I WYŻEJ
ul. Pocztowa 2 / 6
05-082 Stare Babice k. Warszawy

pon. - pt.
9:00 - 17:00